Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1035 Budapest, Szellő u. 9-11. | +36-1-388-2144, +36-1-430-1200 | http://www.szelloegymi.hu
Desktop

Iskolánk Óbuda szívében található. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményünk több mint negyven éve a III. kerület gyógyító pedagógiai feladatait látja el a tanulásban akadályozottak óvodai és általános iskolai szintjén, az értelmileg akadályozottak óvodai, általános iskolai tagozatán, az autizmussal élők speciális fejlesztő csoportjaiban, valamint utazó tanári hálózatunk a kerület óvodáit, iskoláit szolgálja szakemberei segítségével.

Ezeken a szakterületen nagyon sok szép feladat vár pedagógusainkra, szakembereinkre, akik odaadó szakmai munkájuk révén képesek megteremteni az esélyegyenlőség lehetőségét az itt tanuló gyermekek életében.

Fő célunk a tanítványaink adottságaihoz és korlátaihoz rugalmasan alkalmazkodó mennyiségű és minőségű műveltségi tartalmak elsajátíttatása, sérülés-specifikus módszerek, személyiségfejlesztés alkalmazásával, a kiegyensúlyozottság, a harmonikusság, az eredményes szocializáció érdekében.

Nyilván pedagógiai eszközökkel is lehet gyógyítani. Ezt a célt hivatott elősegíteni a gyógyító pedagógia. Azonban gyakran előfordul, hogy, már minden pedagógiai módszert megpróbáltunk és mégsem következik be a várt eredmény. Ilyenkor segít az alternatív terápiás kínálat. Ezt a színes repertoárt bővíti a holisztikus természetes gyógymódok tárháza: Bach-virágterápia, fül akupunktúra, reflexterápia, színterápia, Betty Edwards által alkotott jobb agyféltekét erősítő rajz terápia.

A holisztikus egyensúly az egészségben nyilvánul meg. Az egység az „egész” állapot megőrzése a cél. A holisztikus pedagógia olyan oktató-nevelő, fejlesztő tevékenység, amely az embert a maga teljességében, testi, lelki, szellemi és szociális egységben szemléli.

Pedagógusaink a gyermekeket egészleges (holisztikus) szemlélettel és szeretettel nevelik, fejlesztik, oktatják a fizikum, a lélek és az intellektus együttes figyelembe vételével. Nagy hangsúlyt fektetünk az erkölcsi nevelésre, hitoktatásra, hon és népismeretre, hazaszeretetre, egészség és környezeti nevelésre, valamint a mindennapos testnevelésre, gyógytestnevelésre.

A habilitáció, rehabilitáció az élet zavartalan működéséhez szükséges alapvető készségekre, képességekre, attitűdökre irányul, valamint a sérült pszichikus funkciók, fejletlen gondolkodási műveletek célzott, direkt terápiájára törekszik.

Igyekszünk életszerű, gyakorlatias, sokoldalú, tapasztalati úton történő nevelést és oktatást nyújtani, örömteli légkört, sikerélményt biztosítani gyermekeinknek. Távlati célunk az egyéni képességek fejlettségi szintjén elérhető legjobb felnőttkori adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése.

Rendszeres úszás és kulturális program színesíti tanulóink hétköznapjait. Nagyon sok szakkör ügyesíti és teszi örömtelivé a diákok életét, mint pl.: fazekas, rajz, furulya és zeneterápia, sportkör, gobelin, néptánc, főző és barkácsoló foglalkozás, amely most kiegészült a fotószakkörrel.

Kiváló habilitációs, rehabilitációs lehetőség: a kutyás-terápia, az augmentatív kommunikáció, a szenzomotoros és zenei fejlesztés, a delfin-hangterápia. A személyiség harmonikus fejlődését, a képességek és a tehetség kibontakozását segítik ezek a programok. Az együttléteken örömmel vannak jelen a többségi iskola tanulói is.

Intézményünk idáig elnyerte az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” és az „Ökoiskola” címet, 2011-től pedig a „Családbarát munkahely” címet.

További információk:

Parkolás:utcán fizetős

Kapcsolat:

Kapcsolattartó:Elek Zsuzsanna igazgató
Telefon:+36-1-388-2144, +36-1-430-1200
Email:elekzsuzsanna@szelloegymi.hu, szello-a@kszki.obuda.hu
Honlap:http://www.szelloegymi.hu
Facebook:https://www.facebook.com/szelloegymi
A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil

Az ittlakunk.hu oldalain megjelenő információk, adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges hibákért, hiányosságokért az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget.