III. Kerületi Kormányhivatal - Hatósági Osztály

1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11. | +36-1-896-3497/Hatósági Osztály I., +36-1-896-3495/Hatósági Osztály II. | http://www.kormanyhivatal.hu

Oszd meg másokkal!

Desktop

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) III. Kerületi Hivatal - Hatósági Osztály I. és II.

A hatósági osztály feladat- és hatáskörei

1. Szociális ellátások megállapítása, nyilvántartása, felülvizsgálata.

 • Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások (időskorúak járadéka, ápolási díj).
 • Természetben nyújtott szociális ellátások (közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság).

2. Hadigondozotti ügyek

3. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedőképességének minősítése.

4. Szabálysértési ügyek: Teljes körű általános szabálysértési ügyintézés (feljelentés felvétele, szabálysértési eljárás lefolytatása, végrehajtási eljárás lefolytatása, szabálysértési nyilvántartás vezetése), helyszíni bírság kiszabása.

5. Közlekedési hatósági ügyek: Járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatban első fokon eljár.

6. Munkaügyi igazgatási feladatok: Települési, nemzetiségi önkormányzatok és azok tárulásai, hatóságok közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó koordinációs feladatai.

7. Kulturális és közoktatási ügyek:

 • Fogadja a régészeti feltárás esetén kívüli régészeti emlék vagy lelet felfedezőjének bejelentését, mely alapján értesíti a múzeumot és a tevékenység jellege szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot.
 • Fogadja az oktatási, nevelési intézményvezető bejelentését, ha az intézményre kiterjedő vészhelyzet esetére rendkívüli szünetet rendel el.
 • Fogadja a jegyző bejelentését, ha a településre kiterjedő vészhelyzet esetén rendkívüli szünetet rendel el az oktatási, nevelési intézményben.
 • Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásának vezetéséről, elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését.
 • Nyilvántartja a külföldön tanulmányokat folytató tanköteles tanulókat.
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében kötelezi a szülőt a szakértői bizottság előtti megjelenésre, valamint arra, hogy a szakértői vélemény alapján gyermekét a kijelölt nevelési-oktatási intézménybe írassa be.
 • Ellátja az érettségi vizsgák lefolytatásával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat.

8. Földművelésügyi és állategészségügyi feladatok:

 • Temetők fenntartása és üzemeltetése.
 • Növényvédelmi igazgatás.
 • Állatvédelmi hatósági ügyek, állattartás korlátozása megtiltása jogszabályban meghatározott esetekben.
 • Állatpanzió, állatmenhely, állatotthon működésének engedélyezése.
 • Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás, cirkuszi menazséria engedélyezése.

9. Bányászati igazgatás

Nyitvatartás:

Hétfő14.00 – 18.00
Szerda08.00 – 16.30
Péntek08.00 – 13.00

További információk:

Parkolás:utcán fizetős

Kapcsolat:

Telefon:+36-1-896-3497/Hatósági Osztály I., +36-1-896-3495/Hatósági Osztály II.
Email:hatosag@03kh.bfkh.gov.hu
Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu
A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil

Az ittlakunk.hu oldalain megjelenő információk, adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges hibákért, hiányosságokért az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget.