Miről szól a "birtokvédelem" a Kunigunda utcában, az MTVA székházánál? Mi jogos és mi nem?

Oszd meg másokkal!

Desktop
Az MTVA székháza
Az MTVA székháza

Vasárnap estétől hétfő estig tartott a Magyar Televízió és Rádió (MTVA) Kunigunda útjai székházában és előtte az ellenzék tüntetése. A tüntetőkkel érkező 13 ellenzéki országgyűlési képviselő a petíció közlését akarta elérni. A képviselők beléptek a székházba, s úgy határoztak, addig maradnak ott, míg be nem olvashatják a petíciót a tévében.  A biztonsági szolgálat ezt mindvégig akadályozta, és az intézmény megbízott vezérigazgatója birtokvédelemért fordult a területileg illetékes, III. kerületi jegyzőhöz, Kiss Anitához. 

Hogy mit jelent a birtokvédelem? Megkérdeztem levélben a jegyzőnőt,aki az önkormányzat sajtócsoportja útján a következő választ adta nekem.

„2018. december 17-én az MTVA megbízott vezérigazgatója kérelemmel fordult a jegyzőhöz, melyben azt kérte, hogy a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. sz. alatti ingatlanon a jegyző az eredeti birtokállapotot állítsa helyre és a jogszerű birtoklás K. Ágnes és országgyűlési képviselőtársai általi zavarását szüntesse meg. A Panaszlottakat a kérelmező nevezte meg kérelmében.

A birtokvédelmi eljárásban a jegyző hatásköre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:8. § (1) bekezdésén alapul, illetékességét a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdése állapítja meg.

Az eljárás során a jegyző és két munkatársa a helyszínen megjelent, itt a jegyző az eljárás megindításáról valamint a kérelem pontos tartalmáról tájékoztatta a jelenlévő panaszlottakat, akik tájékoztatást kaptak arról is, hogy mint ellenérdekű felek, a kérelemben foglaltakra vonatkozóan nyilatkozatot tehetnek. A jegyző a helyszíni szemle, valamint a Panaszos és Panaszlottak nyilatkozataiban foglaltak alapján hozta meg döntését, amelyben a Panaszos birtokvédelmi kérelmének helyt adott és elrendelte, hogy a Panaszlottak a határozat kézhezvételét követően haladéktalanul állítsák helyre az eredeti birtokállapotot, szüntessék meg a birtoklás zavarását és egyben eltiltotta a birtoksértőt a jövőbeni birtokháborító magatartástól. A Panaszos nyilatkozatában az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a határozatban foglaltak végrehajtását kérte, melyről végzés született.

K. Ágnes a határozatot a hivatal kézbesítőjétől átvette, és annak olvasását elkezdte, majd visszaadta a kézbesítőnek.” – áll az önkormányzat sajtócsoportja által írt válaszban.

Az ellenzéki képviselők és a tüntetők másképp ítélik meg a helyzetet.

Szerintük a jogalkotók szándéka szerint a polgári peres ügyekre megalkotott szabályozás nem teszi lehetővé a büntető törvénykönyv által büntetni rendelt cselekményben az eljárást. 

Mivel az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény kimondja, hogy minden közintézménybe bemehetnek az igazolványukkal és ott a közüzem megzavarása nélkül tevékenykedhetnek. Az ellenzéki képviselőknek világos és közérthető volt a céljuk: öt ontos petíciójukat akarták beolvasni vagy beolvastatni a tévé adásában. Azzal, hogy ezt a biztonsági őrök nem tették lehetővé, az ellenzéki képviselők szerint bűncselekményt követtek el. Érvelésük szerint a képviselők joga magasabb rendű, mint a birtokvédelem, ami erre az esetre nem is lett volna alkalmazható. A petíció beolvasásának követelése szerintük nem a közüzem megzavarása, hanem éppenhogy a kiegyensúlyozottabb tájékoztatását segítené, ami a közpénzekből fenntartott MTVA feladata volna. Az esettel kapcsolatban Kunhalmi Ágnes, Szél Bernadett és Hadházy Ákos képviselők fellebbezést illetve feljelentést tettek.

Kertész Z István 

A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil
Mit szólsz hozzá?