Felhasználási feltételek

A Weboldal fenntartója
 
Az „ittlakunk.hu” weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) az Ittlakunk.hu Kft. (1124 Budapest, Szánkó utca 4. fsz. 1/A.) (a továbbiakban: Ittlakunk.hu Kft.) üzemelteti.
 
1. A Weboldal tartalmának tulajdonosa és a linkelés szabályai
 
A Weboldalon található tartalom az Ittlakunk.hu Kft. szellemi tulajdona, annak felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül (email: loke@ittlakunk.hu) sem online, sem nyomtatott formában nem megengedett. Kizárólag magánhasználatra a Weboldal egyes részei merevlemezre menthetőek, vagy nyomtatott formában megőrizhetőek, a felhasználó azonban ebben az esetben sem jogosult a Weboldal így többszörözött részének a további használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.
 
A felhasználó, amennyiben a saját maga által üzemeltetett weblapján a Weboldalra (illetve bármelyik elemére) mutató hyperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, arra a következő feltételek együttes betartása esetén válik jogosulttá:
 
  1. a Link kizárólag a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása nem engedélyezett;
  2. a Linkelő Weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Ittlakunk.hu Kft. javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását,
  3. a Linkelő Weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az Ittlakunk.hu Kft. és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az Ittlakunk.hu Kft.-ről.
  4. a Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat (különös tekintettel a Sajtószabadság és a Médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010.évi CIV. törvény rendelkezéseire),
     
Az Ittlakunk.hu Kft. elhatárolja magát azoktól az esetektől, amikor a rá mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmat hordozó, illetve bárkit sértő tartalmakat hordozó internetes oldalakon helyezik el. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén az Ittlakunk.hu Kft. jogosult a Weboldalra mutató Link azonnali eltávolítását, tovább a jogsértéssel felmerült esetleges kárának a megtérítését követelni.
 
2. Disclaimer (felelősség kizárása)
 
A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a Weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Ittlakunk.hu Kft. nem felel. A Weboldalon nyújtott tanácsadási szolgáltatás keretében közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért, a weboldalon megjelent információk megbízhatóságáért, vagy azok valóságtartalmáért az Ittlakunk.hu Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a tanácsadást végző személyek felelnek. Olyan tanácsadási tevékenység esetében, amelynél a feltételeket jogszabály rendezi (például a jogi vagy egészségügyi tanácsadásét), szintén kizárólag a tanácsadást végző személy felel azért, hogy az általa végzett tevékenység mindenben megfeleljen a törvényi előírásoknak. Üzleti vagy egyéb döntések meghozatala előtt az Ittlakunk.hu Kft. javasolja a felhasználóknak, hogy a Weboldal használatától függetlenül, minden esetben vegyék igénybe szakértők segítségét, a Weboldalon fellelhető általános vagy konkrét tanácsok felhasználása kizárólag a felhasználók felelősségére és kockázatára történik.
 
A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Ittlakunk.hu Kft. tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az Ittlakunk.hu Kft. az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.
 
Sértő linkek bejelentése: loke@ittlakunk.hu
 
3. Domain névhez fűződő jogok
 
Az Ittlakunk.hu domain az Ittlakunk.hu Kft. tulajdonosa javára bejegyzett domain név. Ezen jogvédett név, vagy a hozzá a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata sérti a tulajdonos jogait. A jogsértés következményeinek elhárítása, továbbá az így felmerült esetleges kárának megtérítése érdekében a tulajdonos a szükséges jogi lépéseket minden esetben haladéktalanul megteszi.
 
4. A disclaimer és az adatvédelmi szabályok módosításai
 
Abban az esetben, ha a felhasználó meglátogatja a Weboldalt, (www.Ittlakunk.hu), az itt leírtakat tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek ismeri el (látogatói beleegyezés). A disclaimer és az adatvédelmi szabályok módosítása esetén az Ittlakunk.hu Kft., a változásokat közzéteszi.
 
5. Felhasználói tartalom (User content)
 
A hozzászólások, illetve a felhasználók által beküldött minden tartalom, kép, hang, hirdetés, program, a cégek, vállalkozások, szolgáltatók adatlapjainak adatai, stb. a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük sem a szolgáltatás technikai üzemeltetője, sem a közösségi portál tulajdonosa semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. A Weboldal üzemeltetői mindazonáltal fenntartják a jogukat bármely felhasználói tartalom eltávolítására.